Πολιτική Επιστροφών

 1. Επιστροφή ελαττωματικών ή διαφορετικών προϊόντων
  1.1 Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, αναλαμβάνουμε την άμεση αντικατάστασή του, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε είτε τηλεφωνικώς (2811 110136) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@minipini.gr. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το ελάττωμα το info@minipini.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@minipini.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ». Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, κ.λ.π.).
  Σε περίπτωση επιστροφής, τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης, ή το τιμολόγιο πώλησης. 1.2 Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί ρητώς την αντικατάστασή του, επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς στο 2811 110136 είτε με μήνυμα στο info@minipini.gr για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιστροφής όπως περιγράφεται κατωτέρω.
  1.3 Ο πελάτης επίσης υποχρεούται να αποστείλει φωτογραφικό υλικό στην εταιρεία μας, στο οποίο να φαίνονται ευκρινώς τα κατεστραμμένα προϊόντα καθώς και το δέμα.
  1.4 Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων διαφορετικών από τα παραγγελθέντα, ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει: α) την άμεση αποστολή των ορθών προϊόντων χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του και β) την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που κατέβαλε για την αγορά (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης ή πληρωμής άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής που εμείς προσφέρουμε). Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το σφάλμα το minipini.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@minipini.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο 2811 110136. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Απαιτείται επίσης η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Όλες οι επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε εξωτερική συσκευασία/δέμα (πέραν του κατασκευαστή) ανάλογη της αρχικής.
 2. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης
  2.1 Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής του, χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε λόγου.
  2.2. Για να προβεί στην ενέργεια αυτή θα πρέπει:
  2.2.1 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει το minipini.gr για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, α) είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται εδώ (τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994) β) είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αυτή (π.χ μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου συμπληρώνοντας την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ», ή αποστέλλοντας μήνυμα στο info@minipini.gr)
  2.2.2. Ο καταναλωτής θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
  2.2.3 Το minipini.gr θα κοινοποιήσει άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του αυτής περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.
  2.2.4 Το minipini.gr επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή (με εξαίρεση τα έξοδα που συνεπάγεται η υπαναχώρησή του), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. H επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής και της τραπεζικής κατάθεσης, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει στο minipini.gr κατά τη δήλωση του περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
  2.2.5 Η επιστροφή των χρημάτων θα παρακρατείται έως ότου το minipini.gr παραλάβει τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχει το minipini.gr, ήτοι μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει με την επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.
  2.2.6 Ο καταναλωτής μεταβιβάζει τα αγαθά στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει το minipini.gr χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο minipini.gr την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
  2.2.7 Ο καταναλωτής σε περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεται το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών στο minipini.gr Για το ακριβές κόστος θα ενημερώνεται μέσω της επιβεβαίωσης περί παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του από το minipini.gr
  2.2.8 Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος.
  2.2.9 Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για:
  α) αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
  β) σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή καθώς έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
  2.4 Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής/υπαναχώρησης, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό από το minipini.gr και θα επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος θα βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.
  2.5 Για την επιστροφή για οποιοδήποτε λόγο προϊόντος είναι απαραίτητο ο καταναλωτής να διαθέτει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα (π.χ εγγύηση, οδηγίες χρήσης κλπ). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το minipini.gr πρέπει η επιστροφή του προϊόντος να συνοδεύεται από το εκ του νόμου προβλεπόμενο παραστατικό.
  2.6 Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το minipini.gr με οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους τρόπους επικοινωνίας (E-mail, φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο) που εμφανίζονται στον ιστότοπο.
 3. Επιστροφές Προϊόντων
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ)
 4. Διαδικασία & Τρόποι Επιστροφής Προϊόντων
  Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν στην έδρα της εταιρίας, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
 • Αρχικά, συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας.
 • Κατά δεύτερον, καλείτε την εταιρία ταχυμεταφορών που θα σας υποδείξουμε και μας στέλνετε το δέμα στην παρακάτω διεύθυνση, με χρέωση αποστολέα.
  Αποστολή προς: Λεβεντάκη Δέσποινα, Σμυριλίου 51, Ηράκλειο, τ.κ. 71303
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές, τηλεφωνείτε στο 2811 110136
  Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν – σε καμία περίπτωση – να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το minipini.gr